Osuševanje objektov

Izberite področje storitve, ki vas zanima:

Problem namočenih materialov

Objekt je prizadela vodna škoda v obliki poplave ali izlitja iz cevi oz. gre za novogradnjo, ki jo je potrebno osušiti. Gradbeni materiali so vlažni in jih je pred sanacijo oz. nadaljnimi gradbenimi deli potrebno osušiti. Malo je namreč parketarjev, ki bi bili pripravljeni položiti parket na tlak, ki vsebuje več kot 2,5% vlage (po kalcij-karbidni metodi). In prav je tako, takšen tlak je pred polaganjem talne obloge namreč potrebno osušiti.

Poškodovana talna obloga

Kondenzacijsko osuševanje objekta

V podjetju Senzal d.o.o. glavni del naše razvlaževalne dejavnosti opravimo s kondenzacijskimi razvlaževalci, imenovanimi tudi KRji. Ti, kot pove že njihov naziv, odstranjujejo vlago iz notranjih prostorov s pomočjo faznega prehoda kondenzacije. Kondenzacija ali utekočinjanje je prehajanje vodne pare iz plinastega v tekoče stanje. Obraten proces od kondenzacije je izparevanje, kjer voda iz tekočega prehaja v plinasto stanje. Kondenzacija se pojavi, ko topel vlažen zrak pride v stik s predmetom, ki je ohlajen pod temperaturo rosišča. Zrak lahko namreč sprejme le določeno količino vlage, odvisno od temperature zraka. Višja kot je temperatura zraka, višja je maksimalna možna vsebnost vlage v zraku. Vsebnost vlage v zraku izrazimo z relativno zračno vlago in jo navedemo v procentih (primer: nasičen zrak - z maksimalno količino vlage ima 100% relativno zračno vlago).

Razvlaževalca osušujeta prostor

Količina vlage v zraku je torej v odvisnosti od temperature zraka. Ravno ta odvisnost omogoča našim KRjem uspešno osuševanje notranjih prostorov. Kondenzacijski razvlaževalec namreč, med drugim, sestavljata ventilator in hladilnik. Ventilator omogoči, da topel in vlažen zrak, potuje skozi hladilna rebra razvlaževalca, kjer kondenzira. Vlaga se prime hladilnih reber in steče v posodo za zbiranje vode. Pri tem procesu se ustvarja energija, ki se manifestira kot toplota. KR to toploto odda v prostor in s tem viša temperaturo zraka v prostoru. Zrak se zato spet navlaži z vlago, vendar tokrat direktno iz vlažnih materialov in proces osuševanja objekta se prične.

Pretok zraka skozi kondenzacijski razvlaževalec

Kondenzacijsko osuševanje poteka tako, da v prizadete prostore postavimo naše naprave, ki potem neprekinjeno, 24 ur na dan, osušujejo te prostore. Pri tem je potrebno posode za zbiranje vode dnevno prazniti. Osuševanje tipično traja med 7 in 21 dni in je odvisno od več dejavnikov, velikosti prostorov, količine vlage v materialih, temperature zraka v prostoru idr. Prizadete prostore je potrebno zračno izolirati od ostalega dela objekta in zunanjega zraka. To storimo tako, da so v času osuševanja vsa okna in vrata zaprta, kjer pa oken ali vrat ni, postavimo improvizirane pregrade v obliki PVC folij.

Osuševanje toplotnih izolacij

Imate namočeno toplotno izolacijo in razmišljate o trganju tlaka ali montažnega zidu in kompletni zamenjavi le-te? Nekaj morate storiti, kajti vlaga vam bo nedvomno povzročila obilico težav. Obrnite se na nas, saj je problem mogoče rešiti brez odstranjevanja tlaka in ponovnega polaganja same izolacije. S tehniko, imenovano izpihovanje toplotne izolacije s pomočjo turbopihala, lahko namočeno toplotno izolacijo osušimo, vam pa ne bo treba trgati tlaka ali zidne oz. stropne mavčne plošče ter toplotne izolacije polagati na novo.

Osuševanje prostora z razvlaževalci in turbinami

Da uspešno osušimo talno toplotno izolacijo, pa tudi toplotne izolacije v stenah in stropih, je potrebna montaža turbopihala oz. izpihovalne turbine in sistema zračnih cevi. Turbopihala so elektromorji različnih zmogljivosti na katere priklopimo zračno cev, po kateri zrak iz prostora pod pritiskom skozi vpihe potuje v toplotno izolacijo in skozi izpihe nazaj v prostor. Turbopihalo v zaprtem prostoru deluje sočasno s kondenzacijskimi razvlaževalci, ki zrak v prostoru sušijo in omogočijo, da je zrak, ki vstopi v toplotno izolacijo, suh. Za potrebe vpihov in izpihov skozi tlak izvršimo izvrtine premera fi 50 mm.

Gibanje zraka skozi izvrtino v tlaku

V primerih, ko je potrebno talno oblogo ohraniti nedotaknjeno, ali pa je vrtanje skozi tlak onemogočeno iz drugih razlogov, uporabimo inovativno metodo stranskih fugnih vstavkov. Ti nam omogočijo izpihovati talno toplotno izolacijo brez deformacije talne obloge in tlaka. Tako ohranimo talno oblogo nepoškodovano, po končanem osuševanju pa vam ne bo potrebno iskati parketarja ali keramičarja.

Prepihovanje talne toplotne izolacije s pomočjo stranskih fugnih vstavkov

Sušenje masivnih zidov

Da pospešimo osušitev masivnejših opečnih ali kamnitih zidov starejših objektov, uporabimo metodo IR stenskih panelov. Zidovi starejših objektov so namreč higroskopi, pogosto pa tudi precejšnje debeline, zaradi česar jih je zelo težko osušiti samo s kondenzacijsko metodo. Toplota, ki jo oddajo IR stenski paneli, prodre globoko v zid in pospeši sušenje še tako namočenega masivnega zidu.

Osuševanje masivnega zidu s pomočjo stenskega IR panela